Přilby pro prevenci hlavy a poranění obličeje v cyklistických seznamech

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Cyklistika je zdravá a oblíbená činnost pro lidi všech věkových kategorií. Krachy zahrnující cyklistky jsou však časté a často se týkají motorových vozidel. Poranění hlavy jsou zodpovědné za přibližně tři čtvrtiny úmrtí mezi cyklistkami zapojenými v krajích. Zranění obličeje jsou také běžné. Kontrola zjišťovala, že nošení přilby snížilo riziko poranění hlavy nebo mozku přibližně o dvě třetiny, a to bez ohledu na to, zda havárie se týkala motorového vozidla. Také se výrazně snížila poranění střední a horní části obličeje, přestože přilby nebyly k tomu, aby se předešlo nižšímu poranění obličeje.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 10:46:18].

Tools
Information
Sdílet/uložit