Over-the-counter (OTC) léky na akutní kašel u dětí a dospělých v komunitním nastavení

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Kontrolní otázka

Provedli jsme přezkum pro stanovení účinnosti protinádorových léků proti kašli při snižování kašle u dětí a dospělých v komunitním nastavení. Našli jsme 29 studií zahrnujících 4835 lidí.

Pozadí

Akutní kašel je častým a nepříjemným příznakem u dětí a dospělých trpících akutní infekcí horních cest dýchacích (URTI). Mnoho lidí sám předepisuje přes-kontrastní (OTC) přípravky proti kašli a zdravotníci často doporučují jejich použití pro počáteční léčbu kašle. Existují podstatné rozdíly mezi zeměmi v dostupnosti a pokyny pro použití mnoha těchto přípravků.

Studijní charakteristika

Identifikovali jsme širokou škálu studií různých typů přípravků používaných v různých dávkách u dospělých i dětí.

Klíčové výsledky

Důkazy jsou aktuální k březnu 2014. Nezjistili jsme žádné dobré důkazy pro nebo proti účinnosti OTC léků při akutním kašli. 19 Studie uváděly nežádoucí účinky těchto léků a popisovaly zřídka se vyskytující vedlejší nežádoucí účinky jako nevolnost, zvracení, bolest hlavy a ospalost.

Kvalita důkazů

Výsledky tohoto přezkumu musí být vykládány s opatrností, protože počet studií v každé kategorii přípravků na kašel byl malý. Mnoho studií bylo špatně vykazováno s ohledem na hodnocení rizika podjatosti. Zatímco všechny studie byly placebem kontrolované randomizovanými řízenými procesy, pouze menšina vykazovala své způsoby přidělování a randomizace a došlo k absenci hlášení o oslepování výsledků posuzovatelů a zda byla opatření proti kašli validována. Navíc studie podporované farmaceutickými společnostmi nebo jinými poskytovateli byly s větší pravděpodobností pozitivní výsledky. Studie se od sebe velmi lišily, pokud jde o typy léčby, délku léčby a výsledky měření, čímž se vyhodnocuje celková účinnost léků proti kašli.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 09:52:43].

Tools
Information
Sdílet/uložit