Bederní podpěra pro prevenci a léčbu bolesti při nízkých bolestech zad

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Bederní podpěry (také nazývány podprsenky nebo korzety) se používají při prevenci a léčbě bolestí s nízkou bolestí zad. Tento přezkum je důležitý, protože bolest zad je velmi častá. Prevence a léčba jsou důležité jak u lidí s bolestmi zad tak i pro společnost, která nese náklady na léčbu bolesti zad a nemocenské dovolené kvůli bolesti zad.

Do této revize jsme zařadili sedm studií o prevenci (14,437 lidí) a osm studií o léčbě (1361 lidí).

Prevence:
Byl malý nebo žádný rozdíl mezi jedinci s nízkou bolestí zad, kteří používali zadní podpěry a ti, kteří nedostávali žádnou léčbu (pět studií, 13,995 osob), nebo vzdělávání při zvedání technik (dvě studie, 954 lidí) v prevenci bolesti zad nebo snížení nemocenské dovolené.

V jedné studii (82 lidí), zadní podpěry přidávané do zadní školy (pacientské vzdělání o zotavování se z bolestí zad) byly nápomocny při snižování počtu dnů nemocenského, ale ne v prevenci bolestí zad. Zadní podpěra plus obvyklá lékařská péče snížila počet dní bolesti na dolních zádech a zlepšení funkce, ale nesnížila nemocenské dovolené (jedna studie, 360 osob).

Léčba:
Ve čtyřech studiích (1170 osob) byl malý nebo žádný rozdíl mezi pacienty s akutními nebo chronickými bolestmi zad, kteří užívali opěrky zad a u těch, kteří neobdrželi léčbu v krátkodobém snížení bolesti nebo celkové zlepšení.

Existují protichůdné důkazy (dvě studie, 550 lidí) o tom, zda jsou opěrky zad lepší než nic při pomoci pacientům s nízkou dávkou zad, avšak ve třech studiích (410 pacientů) byly lepší než nic při pomoci jedincům s subakutní a chronickou bolestivou bolestí zad, které se v krátkodobém horizontu zotavují.

Ve třech studiích (954 lidí) byl malý nebo žádný rozdíl v krátkodobé redukci bolesti, celkové zlepšení a návratu k práci mezi těmi, kteří používali zadní podpěry a ti, kteří dostávali manipulační, fyzioterapii nebo elektrickou stimulaci. Jedna studie (164 lidí) vykazovala smíšené výsledky, zda podporuje zlepšení funkce více než masáž a v jiné studii (19 osob), použití bederní korzetu s podporou zad bylo při redukci bolesti v krátkodobém horizontu účinnější než samotné korzet.

Závěry z tohoto přezkumu by měly být brány v úvahu s opatrností vzhledem k nízké kvalitě mnoha studií. V budoucnu by výzkumníci měli hlásit nežádoucí účinky od nošení zadních podpěr a měřit, kolik hodin denně jsou podpěry skutečně opotřebované.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 10:49:56].

Tools
Information
Sdílet/uložit