Echinacea pro prevenci a léčbu běžného nachlazení

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Přípravky rostliny Echinacea jsou široce používány v některých evropských zemích a v Severní Americe pro společné hříbě. Přípravky obsahující echinacea dostupné na trhu se značně liší od použití různých typů (druhů) a částí (byliny, kořene nebo obojí) rostliny, různé výrobní metody (sušení, extrakce alkoholiků nebo lisování z čerstvých rostlin) a někdy se přidávají i další bylinky.

Zhodnotili jsme 24 kontrolovaných klinických studií s 4631 účastníky vyšetřující účinnost několika různých přípravků Echinacea pro prevenci a léčbu běžných hříbětů nebo indukovaných infekcí rhinovirus. Naše recenze ukazuje, že celá řada produktů připravovaných z různých druhů Echinacea, různých rostlinných částí a v jiné formě byla v randomizovaných studiích srovnávána s placebem. Vzhledem k významným rozdílům v provedených přípravách bylo obtížné vyvodit silné závěry. Pět pokusů bylo hodnoceno jako s nízkým rizikem zkreslení ve všech pěti kategoriích Cochrane 'Risk of UNK' tool. Pět dalších studií bylo hodnoceno jako nízké riziko zkreslení, s nejasným rizikem podjatosti pouze v jedné kategorii. 8 pokusů bylo hodnoceno jako s vysokým rizikem zkreslení v nejméně jedné kategorii a zbývajících šest jako mít nejasné riziko zkreslení.

Většina klinických studií zkoumala, zda užívání přípravku Echinacea po nástupu chladných příznaků zkracuje dobu trvání, ve srovnání s placebem. I když se zdá možné, že některé přípravky Echinacea jsou účinnější než placebo pro léčbu hřídele, celkové důkazy pro klinicky relevantní léčebné účinky jsou slabé. Obecně, pokusy vyšetřující přípravek Echinacea pro prevenci kosterů neprokázaly statisticky významné snížení výskytu onemocnění. Téměř všechny preventivní studie však poukazovaly na směr malých preventivních účinků. Počet pacientů, u kterých došlo k poklesu nebo hlášení nežádoucích účinků, se významně nelišil mezi léčebnými a kontrolními skupinami v rámci preventivních a léčebných studií. V preventivních studiích však byl zaznamenán trend směrem k většímu počtu pacientů, kteří se kvůli nežádoucím událostem v léčebném skupinách stáhli.

Důkazy jsou aktuální k červenci 2013.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 09:53:41].

Tools
Information
Sdílet/uložit