Homeopatie pro chronické astma

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Homeopatie je doplňující léčivý systém založený na "léčení jako s". Zahrnuje značně dilatační látky (potenciace), které obvykle mohou nebo nemusí způsobit příznaky, aby se posilovaly vlastní hojivé reakce organismu na problém. Homeopatické opravné prostředky (potence) mají za cíl minimalizovat riziko nežádoucích účinků. Existují různé typy, které mohou být použity pro astma, jako například klasická homeopatie (šité na míru z jednotlivých symptomů) nebo isopatií (například s použitím ředění látky, která způsobuje alergii, např. pyl). Přezkum provedených studií zjišťoval, že typ homeopatiky se v jednotlivých studiích lišil, že studijní návrhy použité v provedených studiích byly různorodé a že neexistují žádné přesvědčivé důkazy o tom, že obvyklé formy homeopatie pro astma jsou účinné. Byl proveden pouze omezený pokus o měření "balíčku péče o" (tj. účinek léků i konzultace, který je považován za nezbytnou součást individualizované homeopatické praxe). Dokud nejsou k dispozici silnější důkazy pro použití homeopatie v léčbě astmatu, nejsme schopni podávat doporučení ohledně homeopatické léčby.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 10:47:57].

Tools
Information
Sdílet/uložit