Antibiotika na bolest v krku

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Otázka

Tento přezkum se snažil určit, zda jsou antibiotika účinná pro léčbu příznaků a zmírnění možných komplikací spojených s bolestmi hrdla.

Pozadí

Bolavá hrdla jsou infekce způsobené bakteriemi nebo viry. Lidé se obvykle zotavují rychle (obvykle po třech nebo čtyřech dnech), i když některé z nich vznikají komplikace. Vážnou, ale vzácnou komplikací je revmatická horečka, která postihuje srdce a klouby. Antibiotika snižují bakteriální infekce, ale mohou způsobovat průjmy, vyrážky a další nepříznivé účinky a komunity proti nim postavit odpor.

Studijní charakteristika

Recenze je aktuální k červenci 2013 a zahrnovala 27 studií s 12,835 případy bolavého hrdla. Všechny zahrnuté studie byly randomizovány, placebem kontrolované studie, které se snažily určit, zda antibiotika pomáhají snížit příznaky bolesti v krku, horečky a bolesti hlavy nebo výskyt závažnějších komplikací. Byly provedeny studie mezi dětmi i dospělými.

Klíčové výsledky

Recenze zjistila, že antibiotika zkracují dobu trvání příznaků bolesti průměrně asi o jeden den a mohou snížit šanci na revmatickou horečku o více než dvě třetiny v obcích, kde je tato komplikace častá. Další komplikace spojené s bolavým krkem jsou také redukovány prostřednictvím užívání antibiotik.

Kvalita důkazů

Kvalita zahrnutých studií byla střední až vysoká. V recenzi však bylo jen velmi málo nedávných testů (pouze tři od roku 2000), proto není jasné, zda změny bakteriální rezistence v obci mohly ovlivnit účinnost antibiotik.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 09:47:17].

Tools
Information
Sdílet/uložit